واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

تایسون ( TYSON )

تایسون ( TYSON )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی تایسون در ایران

نمایندگی فیش پرینتر ، چاپگر فروشگاهی و پرینتر حرارتی تایسون

با گارانتی اصلی

لیست محصولات

جولیمارک ( Jolimark )

جولیمارک ( Jolimark )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی جولیمارک در ایران

نمایندگی فیش پرینتر ، لیبل پرینتر ، چاپگر فروشگاهی و پرینتر حرارتی جولیمارک

لیست محصولات

برچ ( BIRCH )

برچ ( BIRCH )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات برچ در ایران

نمایندگی فیش پرینتر ، چاپگر حرارتی و پرینتر فروشگاهی برچ

با کارانتی اصلی

لیست محصولات

بیکسلون (Bixolon )

بیکسلون (Bixolon )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی فیش پرینتر بیکسلون در ایران
نمایندگی فیش پرینتر و لیبل پرینتر بیکسلون
تمامی محصولات این شرکت دارای یک سال گارانتی اصلی می باشد .

 

لیست محصولات

اپسون (EPSON)

اپسون (EPSON)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی فیش پرینتر اپسون در ایران
تمامی مصولات این شرکت دارای یک سال گارانتی اصلی می باشد

 

لیست محصولات

سیتیزن ( Citizen )

سیتیزن ( Citizen )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی تجهیزات فروشگاهی سیتیزن در ایران
فروش و خدمات پس از فروش فیش پرینتر سیتیزن
یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش سیتیزن

لیست محصولات

آواسیس ( Avasys )

آواسیس ( Avasys )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی فیش پرینتر آواسیس در ایران
نمایندگی پرینتر صدور فیش آواسیس
تمامی محصولات فروشگاهی آواسیس دارای یک سال گارانتی اصلی می باشد .

لیست محصولات

بیانگ (BEYIANG)

بیانگ (BEYIANG)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی بیانگ در ایران

نمایندگی فیش پرینتر ، اسکنر و چاپگر فروشگاهی بیانگ

با گارانتی اصلی

لیست محصولات

سوو ( SEWOO )

سوو ( SEWOO )

شرکت پرینتر کاران نمایندگی رسمی محصولات سوو در ایران

نمایندگی فیش پرینتر ، لیبل پرینتر و تجهیزات فروشگاهی سوو

با گارانتی اصلی

لیست محصولات

نیکیتا (NIKITA)

نیکیتا (NIKITA)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی محصولات نیکیتا در ایران
نمایندگی فیش پرینتر ، کاغذ خردکن و اسکناس شمار نیکیتا
با گارانتی نیکیتا

لیست محصولات

اکسیوم ( Axiom )

اکسیوم ( Axiom )

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی فیش پرینتر اکسیوم در ایران
نمایندگی پرینتر صدور فیش اکسیوم
تمامی محصولات فروشگاهی اکسیوم دارای یک سال گارانتی اصلی می باشد .

لیست محصولات

مگنر (MAGNER)

مگنر (MAGNER)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی مگنر در ایران

نمایندگی فیش پرینتر ، اسکناس شمار ، کاغذ خرد کن ، لیبل پرینتر مگنر

با گارانتی اصلی

لیست محصولات

دلتا (DELTA)

دلتا (DELTA)

شرکت پرینتر کاران نماینده محصولات دلتا در ایران 

نمایندگی فیش پرینتر ، چاپگر فروشگاهی و پرینتر صدور رسید دلتا

با یک سال گارانتی اصلی

لیست محصولات

اسکای نت (Skynet)

اسکای نت (Skynet)

شرکت پرینتر کاران نماینده رسمی اسکای نت در ایران
نمایندگی فیش پرینتر ، لیبل زن و اسکنر بارکد Skynet
با گارانتی اصلی

لیست محصولات