حالت نمایش

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s4

سکنر اچ پی 5000
قابلیت اسکن به صورت فیدر جهت بایگانی اسناد
امکان اسکن دوروی سند به صورت خودکار
دارای فیدر 80 برگی
اسکن روزانه توصیه شده 2000 برگ
رزولوشن اسکن : 600 * 600
سرعت اسکن یک رو 50 دو رو 100
درگاه ارتباطی پورت USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

HP Scanjet Enterprise Flow 7000 s3

سکنر اچ پی 7000
قابلیت اسکن به صورت فیدر جهت بایگانی اسناد
امکان اسکن دوروی سند به صورت خودکار
دارای فیدر 80 برگی
اسکن روزانه توصیه شده 7500 برگ
رزولوشن اسکن : 600 * 600
سرعت اسکن یک رو 45 دو رو 70
درگاه ارتباطی پورت USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

HP ScanJet Pro 4500 fn1 Network Scanner

اسکنر شبکه دار اچ پی Pro 4500fn1
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
دارای پورت شبکه
کیفیت اسکن 1200 * 1200
اسکن روزانه 4000 برگ ADF و 100 برگ Flatbed
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 3100 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed
Built-in Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX network port

امتیازمحصول
1
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

HP Digital Sender Flow 8500

اسکنر بایگانی اچ پی 8500
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 600 * 600
اسکن روزانه 2500 برگ
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکان اسکن تا طول 864 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 , 10/100/1000 Ethernet

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

اسکنر اچ پی HP Scanner 9120

اسکنر اچ پی 9120
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 600 * 600
اسکن روزانه 3000 برگ
ظرفیت فیدر 200 برگ
امکان اسکن تا طول 864 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner

اسکنر شبکه دار اچ پی Pro 3500f1
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 1200 * 1200
اسکن روزانه 3000 برگ ADF و 100 برگ Flatbed
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 3100 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp N6350

اسکنر شبکه دار اچ پی 6350
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 2400 * 2400
اسکن روزانه 500 برگ
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 356 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed - Ethernet

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp G3110 Photo Scanjet

اسکنر فلت اچ پی مدل G4050
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 9600 dpi
امکان اسکن نگاتیو و اسلاید
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp 300

اسکنر فلت اچ پی مدل G4050
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 4800 dpi
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp 7500

اسکنر اچ پی 7500
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 1200 * 1200
اسکن روزانه 3000 برگ ADF و 100 برگ Flatbed
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکان اسکن تا طول 3100 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

HP Scanjet Enterprise Flow 5000 s2

سکنر اچ پی 5000
قابلیت اسکن به صورت فیدر جهت بایگانی اسناد
امکان اسکن دوروی سند به صورت خودکار
دارای فیدر 50 برگی
اسکن روزانه توصیه شده 2000 برگ
رزولوشن اسکن : 600 * 600
سرعت اسکن یک رو 25 دو رو 50
درگاه ارتباطی پورت USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

HP Scanjet 5590P Digital Flatbed Scanner

اسکنر اچ پی 5590P
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 2400 * 2400
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp200 Photo Scanjet

اسکنر فلت اچ پی مدل 200
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 2400 dpi
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp N6310

اسکنر ر اچ پی n6310
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 2400 * 2400
اسکن روزانه 500 برگ ADF و 50 برگ Flatbed
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 3100 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp 8270

اسکنر اچ پی 8270
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 4800 * 4800
اسکن روزانه 1000 برگ ADF و 100 برگ Flatbed
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 3100 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp G2410 Flatbed

اسکنر فلت اچ پی مدل G2410
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 1200 * 1200 dpi
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp 1000 Mobile

اسکنر دستی اچ پی 1000 Mobile
سرعت اسکن رنگی 8 برگ در دقیقه
سرعت اسکن سیاه سفید 8 ثانیه
تکنولوژی CCD
رزولوشن 600 DPI

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp N8420

اسکنر اچ پی 8420
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 600 * 600
اسکن روزانه 1500 برگ
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکان اسکن تا طول 863 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp 5590

اسکنر اچ پی 5590d
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 2400 * 2400
اسکن روزانه 500 برگ
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 355 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp G4050 Photo Scanjet

اسکنر فلت اچ پی مدل G4050
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 9600 dpi
امکان اسکن نگاتیو و اسلاید
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید