واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Scanner Mustek pro 600 A3

اسکنر فلت ( مسطح ) ماستک پرو 600
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 3.6 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 3.6 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 500 برگ
رزولوشن 1200 DPI

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Mustek 1200 A3

اسکنر فلت ( مسطح ) ماستک پرو 1200
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 18 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 18 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 700 برگ
رزولوشن 1200 * 1200 DPI

امتیازمحصول
ناموجود

Scanner Mustek 2400 A3

اسکنر فلت ( مسطح ) ماستک پرو 2400
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 12 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 12 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 1000 برگ
رزولوشن 2400 * 2400 DPI

امتیازمحصول
ناموجود

Scanner Mustek 3600 A3

اسکنر فلت ( مسطح ) ماستک پرو 3600
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 9 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 9 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 1500 برگ
رزولوشن 1800 * 3600 DPI

امتیازمحصول
ناموجود