اسکنر نقشه کانتکس

حالت نمایش

Scanner Contex IQ Quattro 2490

اسکنر کانتکس 2940
سریع : صرف زمان کمتر اسکن و تمرکز روی اسکن
اسکن در سایز A1/D
دقیق : این اسکنر می تواند در شبکه استفاده شود
اسکن از طریق گوشی های هوشمند
بهترین : حذف سایه ها و زمینه ها
تکنولوژی منحصر به فرد
کواترو اسکنر پیشرو و برای پروژه های فنی مناسب است

امتیازمحصول
3
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید