حالت نمایش

Printer Epson T88V

سرعت چاپ : 300 میلی متر بر ثانیه
وضوح چاپ : 180*180 dpi
طول عمر : 2 میلیون برش

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Epson TM-T70

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Epson TM-T20

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Epson T88IV

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Epson TM-L90

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید