واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

فیش پرینتر اپسون T88V

سرعت چاپ : 300 میلی متر بر ثانیه
وضوح چاپ : 180*180 dpi
طول عمر : 2 میلیون برش

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر اپسون T88IV

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 200 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر اپسون TM-L90

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
موجود می باشد

EPSON TM-T70

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر اپسون TM-T20

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 150 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
موجود می باشد