واحد فروش : 88322752-021 پشتیبانی : 09302783986

حالت نمایش

فیش پرینتر بیکسلون SRP-330

چاپگر صدور رسید و فیش
فیش پرینتر حرفه ای
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلونSRP350Plus2

سیستم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلونSTP-103ll

مکانیسم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 50 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال ، USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلون SPP-R200

مکانیسم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 80 میلی متر در ثانیه
پورت : سریال ، USB ، Bt ، بلوتوث

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلون SPP-R300

مکانیسم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 100 میلی متر در ثانیه
عمر کاتر : 1/500/000 برش

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلون SPP-100

مکانیسم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 70 میلی متر در ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلون SRP-275

مکانیسم چاپ : سوزنی 9 پین 2 رنگ
سرعت چاپ : 5،1 خط در ثانیه
عمر کاتر : اختیاری 1/500/000 برش

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلون SRP-500

مکانیسم چاپ : جوهر افشان
سرعت چاپ : 13خط در ثانیه
عمر کاتر : 1/500/000 برش

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلون SRP-150

مکانیسم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 65 میلی متر در ثانیه
عمر کاتر : 1/000/000 برش

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلون SRP-350

سیستم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر بیکسلون SRP-350Plus

مکانیسم چاپ : حرارتی دو رنگ
سرعت چاپ : 250 میلی متر در ثانیه
عمر کاتر : 1/800/000 برش

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینترBixolon 310

سیستم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 270 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
موجود می باشد