واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

دیتالوجیک Gryphon M 4130

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری بی سیم
حالت های خواندن : بی سیم با برد 30 متر
پورت ارتباطی : کیبوردی یا سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتالوجیک Gryphon M 4000

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری بی سیم
حالت های خواندن : بی سیم با برد 30 متر
پورت ارتباطی : کیبوردی یا سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتالوجیک NEW Tuchpro

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری
حالت های خواندن : سیلکی - تک کلیدی
پورت ارتباطی : کیبوردی یا سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتالوجیک Gryphon M 4100

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری
حالت های خواندن : اتوماتیک - سیلکی - تک کلیدی
پورت ارتباطی : کیبوردی یا سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتا لاجیک Magellan 8500 XT

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان لیزری چند پرتو
حالت های خواندن : اتوماتیک
پورت ارتباطی : سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتا لاجیک Magellan 2200

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان لیزری چند پرتو
حالت های خواندن : اتوماتیک - تک کلیدی
پورت ارتباطی : کیبوردی یا سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتالوجیک Magellan 800i

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری جند پرتو /2D
حالت های خواندن : اتوماتیک - تک کلیدی
پورت ارتباطی : کیبوردی و سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتالوجیک Gryphon M 4400

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری 2D
حالت های خواندن : بی سیم با برد 60 متر
پورت ارتباطی : کیبوردی یا سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتالوجیک Quick Scan M

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری بی سیم
حالت های خواندن : بی سیم با برد 12 متر
پورت ارتباطی : کیبوردی یا سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتالوجیک Quick Scan I

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری
حالت های خواندن : اتوماتیک - تک کلیدی - سیلکی
پورت ارتباطی : کیبوردی یا سریالی یا USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

دیتالوجیک Quick Scan Lite

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان نوری
حالت های خواندن : اتوماتیک - تک کلیدی
پورت ارتباطی : کیبوردی و سریالی و USB

امتیازمحصول
موجود می باشد