حالت نمایش

Axiom Barcode Scanner 2290

بارکد خوان اکسیوم ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 500 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 40 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

َAxiom Barcode Scanner 8223

بارکد خوان اکسیوم ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 650 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 52 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

َAxiom Barcode Scanner 4012

بارکد خوان اکسیوم ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 160 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 40 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Axiom Barcode Scanner V4

بارکد خوان اکسیوم ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 200 اسکن در ثانیه
فاصله خواندن تا 50 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید