حالت نمایش

َmeva Barcode Scanner MBS-3615

بارکد خوان میوا ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 330 اسکن در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

َmeva Barcode Scanner MBS-4680

بارکد خوان میوا ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 500 اسکن در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

meva Barcode Scanner MBS 4680

بارکد خوان میوا ( اسکنر بارکد )
بارکد خوان نوری
دارای قابلیت بی سیم
تعداد اسکن 500 اسکن در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید