حالت نمایش

Avasys Barcode Scanner ALS 002

نوع اسکنر : بارکد خوان لیزری
فاصله خواندن بارکد : تا 30 سانتی متر
پورت اتصال : USB یا PS2

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Avasys Barcode Scanner ACS001

نوع اسکنر : بارکد خوان از نوع لنز CCD
فاصله خواندن بارکد : 0 تا 150 میلی متر
پورت اتصال : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Avasys Barcode Scanner ACS3190

نوع اسکنر : بارکد خوان نوری
سرعت اسکن : 256 اسکن در ثانیه
پورت اتصال : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Avasys Barcode Scanner ACS5002

عمق میدان : 300 میلیمتر
زاویه اسکن : 50 درجه
سرعت اسکن : 300 اسکن در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Avasys Barcode Scanner ALS 001

نوع اسکنر : بارکد خوان لیزری
فاصله خواندن بارکد : تا 30 سانتی متر
پورت اتصال : USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید