واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

بارکد خوان آواسیس مدل ACS002

عمق میدان : 300 میلیمتر
زاویه اسکن : 50 درجه
سرعت اسکن : 300 اسکن در ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد خوان آواسیس مدل ACS3190

نوع اسکنر : بارکد خوان نوری
سرعت اسکن : 256 اسکن در ثانیه
پورت اتصال : USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد خوان آواسیس مدل Acs-001

نوع اسکنر : بارکد خوان از نوع لنز CCD
فاصله خواندن بارکد : 0 تا 150 میلی متر
پورت اتصال : USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد خوان آواسیس مدل ALS002

نوع اسکنر : بارکد خوان لیزری
فاصله خواندن بارکد : تا 30 سانتی متر
پورت اتصال : USB یا PS2

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد خوان آواسیس مدل ALS001

نوع اسکنر : بارکد خوان لیزری
فاصله خواندن بارکد : تا 30 سانتی متر
پورت اتصال : USB

امتیازمحصول
موجود می باشد