واحد فروش : 88322752-021 پشتیبانی : 09302783986

حالت نمایش

بارکدخوان Robin 1200

نوع دستگاه : اسکنر بارکد یک بعدی نوری
سرعت قرائت : 300 اسکن در ثانیه
فاصله قرائت : 30 تا35 میلیمتر

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکدخوان Robin 1100

نوع اسکنر : بارکد خوان لیزری
تعداد اسکن : 300 اسکنر در ثانیه
در دو نوع با سیم و بی سیم

امتیازمحصول
موجود می باشد