واحد فروش : 88322752-021 پشتیبانی : 09302783986

حالت نمایش

چاپگر سوزنی Epson PLQ22

سرعت چاپ : 480 كاراكتر در ثانیه
دارای پایانه های : Serial /Parallel/USB 2.0
یك نسخه اصلی و شش نسخه كپی

امتیازمحصول
موجود می باشد