واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

printer Axiom 8025

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 250 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

printer Axiom 8022

سیستم چاپ : حرارتی
سرعت چاپ : 220 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید