واحد فروش : 88322752-021 پشتیبانی : 09302783986

حالت نمایش

لیبل پرینتر Bixolon SLP-T403

مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی و معمولی
سرعت چاپ : 150 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Bixolon SLP-T400

مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی و معمولی
سرعت چاپ : 150 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Bixolon SLP-D220

مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 150 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB

امتیازمحصول
موجود می باشد