واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

PRINTER LEIBEL TSC TTP2410M

لیبل پرینتر تی اس سی 2410
پرینتر جهت چاپ بارکد
کیفیت چاپ 203 dpi
چاپ تا عرض 104 میلیمتر
چاپ تا طول 4056 میلیمتر
قطر رول 208 میلیمتر
درگاه ارتباطی با کامپیوتر :
LPT - USB - RS232 - Ethernet

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

لیبل پرینتر TSC-TA200

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 200
عرض چاپ 108 طول چاپ 2794
سرعت پرینت 4IPS

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر TSC TTP384M

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 384 ام
عرض چاپ 219.5 طول چاپ 1270
سرعت پرینت 100 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر TSC TTP268M Plus

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 268 پلاس
عرض چاپ 168 طول چاپ 1016
سرعت پرینت 150 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر TSC TPP346M Plus

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 346 پلاس
عرض چاپ 104 طول چاپ 2286
سرعت پرینت 200 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر TSC TPP344M Plus

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 344 پلاس
عرض چاپ 104 طول چاپ 5080
سرعت پرینت 150 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر TSC TPP344M

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 344
عرض چاپ 104 طول چاپ 475
سرعت پرینت 100 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر TSC TPP244 Plus

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 244 پلاس
عرض چاپ 100 طول چاپ 2286
سرعت پرینت 200 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر TSC TPP244ME

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 244
عرض چاپ 104 طول چاپ 2286
سرعت پرینت 100 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر TSC TTP246M Plus

لیبل پرینتر تی اس سی مدل 246 پلاس
عرض چاپ 108 طول چاپ 2286
سرعت پرینت 200 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد