واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

لیبل پرینتر Toshiba B-Ev4T

سرعت چاپ : 127 میلیمتر بر ثانیه
عرض چاپ : 104 میلیمتر
پورت : USB - LAN

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Toshiba B-EX4T2

سرعت چاپ : 305 میلیمتر بر ثانیه
عرض چاپ : 104 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial - Inernal LAN -

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Toshiba B-EX4T1

سرعت چاپ : 355 میلیمتر بر ثانیه
عرض چاپ : 104 میلیمتر
پورت : USB - Ethernet _ Serial - Wireless LAN -
USB Hoste

امتیازمحصول
موجود می باشد