واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

لیبل زن Brother QL-700

برچسب زن کاغذی
ماکزیمم ارتفاع چاپ : 59 mm
عرض لیبل : تا 59 mm - طول لیبل : 1000 mm

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل زن Brother PT-7600

برچسب زن تجاری و صنعتی
سرعت چاپ : 10 mm/sec
سازگاری با سیستم عامل : Win 2K / XP / Vista / 7

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل زن Brother PT-9700

برچسب زن کامپیوتری برادر
ماکزیمم ارتفاع چاپ : 27 mm
سازگاری با سیستم عامل : Win 2K / XP / Vista / 7 / OS 10.3

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل زن Brother PT-9800 PCN

برچسب زن کامپیوتری برادر
ماکزیمم ارتفاع چاپ : 27.1

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل زن Brother PT-2700

برچسب زن تجاری برادر
سرعت چاپ : 10 mm / sec
صفحه کلید : QWERTY

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل زن Brother PT-1290

برچسب زن شخصی برادر
سرعت چاپ : 10 mm / sec
صفحه کلید : QWERTY

امتیازمحصول
موجود می باشد