حالت نمایش

Printer Nikita NK T90

سرعت چاپ : 220 میلیمتر بر ثانیه
عمر هد چاپگر : 100 کیلومتر
درگاه های ارتباطی : LPT / RS232 / USB / Ethernet / Serial

امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید