واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

بارکد خوان پوزیفلکس CD-3860

اسکن به صورت نوری
سرعت اسکن : 72 اسکن در ثانیه
دارای پورت USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد خوان پوزیفلکس MK-5145

اسکن به صورت لیزری
سرعت اسکن : 72 اسکن در ثانیه
دارای پورت USB

امتیازمحصول
موجود می باشد