واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Printer Skynet 802C PLUS

عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 22 سانتیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 1.800.000 برش

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Skynet 802C PLUS2

عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 24 سانتیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 1.800.000 برش

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید