واحد فروش : 88322752-021 پشتیبانی : 09302783986

حالت نمایش

فیش پرینتر Skynet 802C PLUS2

عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 24 سانتیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 1.800.000 برش

امتیازمحصول
موجود می باشد

فیش پرینتر Skynet 802C PLUS

عرض چاپ : 80 میلیمتر
سرعت چاپ : 22 سانتیمتر در ثانیه
عمر کاتر : 1.800.000 برش

امتیازمحصول
موجود می باشد