واحد فروش : 88322752-021 پشتیبانی : 09302783986

حالت نمایش

بارکد اسکنر Skynet 150W

مکانیزم اسکن : لیزری
نوع برداشت بارکد به صورت دستی و اتوماتیک
پورت : Wireless

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Skynet 150N

مکانیزم اسکن : لیزری
نوع برداشت بارکد به صورت دستی و اتوماتیک
پورت : USB

امتیازمحصول
موجود می باشد