واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Printer Delta T80

مکانیزم چاپ : حرارتی
وضوح چاپ : 8 نقطه در میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Delta T90

مکانیزم چاپ : حرارتی
وضوح چاپ : 8 نقطه در میلیمتر
سرعت چاپ : 300 میلیمتر در ثانیه

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید