واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

لیبل پرینتر Leden LG-816

نوع دستگاه : لیبل پرینتر رومیزی
وضوح چاپ : 203 dpi
سرعت چاپ : 101 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Leden LG-888

نوع دستگاه : لیبل پرینتر رومیزی
وضوح چاپ : 300 dpi
سرعت چاپ : 100 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد

لیبل پرینتر Leden LG-866

نوع دستگاه : لیبل پرینتر رومیزی
وضوح چاپ : 203 dpi
سرعت چاپ : 100 میلیمتر بر ثانیه

امتیازمحصول
موجود می باشد