حالت نمایش

PRINTER LEIBEL SEWOO_LK_B12

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) سوو 12
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 102 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور کره

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

PRINTER LEIBEL SEWOO_LK_B10

لیبل پرینتر ( چاپگر بارکد ) سوو 10
مناسب برای فروشگاه های پوشاک
مکانیسم چاپ : لیبل حرارتی
سرعت چاپ : 100 میلی متر در ثانیه
پورت : پارالل ، سریال و USB
ساخت کشور کره

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید