واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

بارکد اسکنر Mindeo MD3390

نوع دستگاه : بارکدخوان نوری لیزری بی سیم WIFI
سرعت اسکن : 200 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : PS232 - USB - PS2

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Mindeo MS3390

نوع دستگاه : بارکد خوان نوری
فاصله قرائت : تا 25 سانتیمتر
پورت ارتباطی : PS232 - USB - Parallel - PS2 - کیبوردی

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Mindeo CS3290

نوع دستگاه : بارکد خوان نوری لیزری بی سیم با 2000 حافظه
فاصله قرائت : تا 25 سانتیمتر
پورت ارتباطی : PS232 - USB - Parallel - PS2 - کیبوردی

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Mindeo CS 3290 2D

نوع دستگاه : بارکد خوان نوری دو بعدی بی سیم با 2000حافظه
فاصله قرائت : تا 25 سانتیمتر
پورت ارتباطی : PS232 - USB - Parallel - PS2 - کیبوردی

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Mindeo MD2250َAT

نوع دستگاه : بارکد خوان نوری لیزری
فاصله قرائت : تا 20 سانتیمتر
پورت ارتباطی : PS232 - USB - Parallel - PS2 - کیبوردی

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Mindeo MD6200

نوع دستگاه : بارکد خوان نوری دو بعدی
فاصله قرائت : تا 20 سانتیمتر
پورت ارتباطی : PS232 - USB - Parallel - PS2 - کیبوردی

امتیازمحصول
موجود می باشد