واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

بارکد اسکنر Honeywell 6500

نوع دستگاه : رایانه قابل حمل جمع آوری داده ها (هندهلد)
حافظه : 128MB RAM X 128 MB Flash
پورت اتصال : USB - RS232 - PS2

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

بارکد اسکنر Honeywell 3200

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان تفنگی کابلی
سرعت اسکن : 200 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB -PS2

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Honeywell 3820

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 270 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - PS - Blutooth

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Honeywell 1400

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی و دو بعدی
سرعت اسکن : 100 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Honeywell 1250

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 100 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Honeywell 4600

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان دو بعدی
سرعت اسکن : 100 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - RS2

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Honeywell 1300

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 270 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Honeywell 1200

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان لیزری
سرعت اسکن : 270 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Honeywell Xenon 1900

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی و دوبعدی
فاصله اسکن : 50 سانتیمتر
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
موجود می باشد

بارکد اسکنر Honeywell 5145

تکنولوژی خواندن : بارکد خوان یک بعدی
سرعت اسکن : 72 اسکن در ثانیه
پورت ارتباطی : RS232 - USB - kBw

امتیازمحصول
موجود می باشد