واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش
امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

بارکد اسکنر Champtek SG600

کدخوانی : تا فاصله 500mm
سرعت اسکن : 500 اسکن در ثانیه
اتصال : از طریق USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

بارکد اسکنر Champtek SG600BT

کدخوانی : تا فاصله 500mm
سرعت اسکن : 500 اسکن در ثانیه
بلوتوث : v2.1 با برد 100 متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

بارکد اسکنر Champtek LG610BT

کدخوانی : تا فاصله 300mm
سرعت اسکن : 50 اسکن در ثانیه
بلوتوث : v2.1 با برد 100 متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید