حالت نمایش

HP Digital Sender Flow 8500

اسکنر بایگانی اچ پی 8500
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 600 * 600
اسکن روزانه 2500 برگ
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکان اسکن تا طول 864 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 , 10/100/1000 Ethernet

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

HP ScanJet Pro 3500 f1 Flatbed Scanner

اسکنر شبکه دار اچ پی Pro 3500f1
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 1200 * 1200
اسکن روزانه 3000 برگ ADF و 100 برگ Flatbed
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 3100 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

اسکنر اچ پی HP Scanner 9120

اسکنر اچ پی 9120
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 600 * 600
اسکن روزانه 3000 برگ
ظرفیت فیدر 200 برگ
امکان اسکن تا طول 864 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

HP Scanjet 5590P Digital Flatbed Scanner

اسکنر اچ پی 5590P
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 2400 * 2400
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp 7500

اسکنر اچ پی 7500
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 1200 * 1200
اسکن روزانه 3000 برگ ADF و 100 برگ Flatbed
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکان اسکن تا طول 3100 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp N8420

اسکنر اچ پی 8420
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 600 * 600
اسکن روزانه 1500 برگ
ظرفیت فیدر 100 برگ
امکان اسکن تا طول 863 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp 8270

اسکنر اچ پی 8270
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 4800 * 4800
اسکن روزانه 1000 برگ ADF و 100 برگ Flatbed
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 3100 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp 5590

اسکنر اچ پی 5590d
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن هم به صورت مسطح هم فیدر
تغذیه اتوماتیک اسناد
کیفیت اسکن 2400 * 2400
اسکن روزانه 500 برگ
ظرفیت فیدر 50 برگ
امکان اسکن تا طول 355 میلیمتر
درگاه ارتباطی :
USB 2.0 and USB 3.0 SuperSpeed

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید