حالت نمایش

Scanner Panasonic KV-SS081

اسکنر پاناسونیک اس اس 081
اسکنر جهت اسکن سایز A4
سرعت اسکن رنگی 3 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 3 ثانیه
تکنولوژی CIS
رزولوشن 600 DPI
بدون نیاز به آداپتور

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S4065cw

اسکنر اسناد پاناسونیک 4065
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن روزانه 30000 برگ و بیشتر
سرعت 80برگ در دقیقه و 160ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 300 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول254سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S4085cw

اسکنر اسناد پاناسونیک 4085
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن روزانه 50000 برگ و بیشتر
سرعت 100برگ در دقیقه و 200ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 300 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول254سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S7075C

اسکنر اسناد پاناسونیک 7075 مسطح و فیدر
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن روزانه 15000 برگ و بیشتر
سرعت 95برگ در دقیقه و 190ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 200 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول2540سانتی متر

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S1046c

اسکنر اسناد پاناسونیک 1046
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن روزانه 4000 برگ و بیشتر
سرعت 45برگ در دقیقه و 90ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 75 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 2540 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S1065c

اسکنر اسناد پاناسونیک 1065
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن روزانه 6000 برگ و بیشتر
سرعت 60برگ در دقیقه و 120ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 75 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 2540 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S5055c

اسکنر اسناد پاناسونیک 5055
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن روزانه 15000 برگ و بیشتر
سرعت 90برگ در دقیقه و 180ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 300 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 558 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S5046H

اسکنر اسناد پاناسونیک 5046
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن روزانه 25000 برگ و بیشتر
سرعت 80برگ در دقیقه و 160ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 300 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 558 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S5076H

اسکنر اسناد پاناسونیک 5076
اسکنر جهت اسکن در سایز A3
اسکن روزانه 35000 برگ و بیشتر
سرعت 100برگ در دقیقه و 200 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 300 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 2.540سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S1056

اسکنر اسناد پاناسونیک 1056
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن روزانه 4000 برگ
سرعت 45برگ در دقیقه و 90 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 558 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-Sl 1066

اسکنر اسناد پاناسونیک 1066
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن روزانه 6000 برگ
سرعت 65 برگ در دقیقه و 130 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 558 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S1026C

اسکنر اسناد پاناسونیک 1026
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن روزانه 2000 برگ
سرعت 30 برگ در دقیقه و 60 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 254 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-kv 1027c

اسکنر اسناد پاناسونیک 1027
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن روزانه 3000 برگ
سرعت 45 برگ در دقیقه و 90 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 254 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Panasonic KV-S1015C

اسکنر اسناد پاناسونیک 1015
اسکنر جهت اسکن در سایز A4
اسکن روزانه 1500 برگ
سرعت 20 برگ در دقیقه و 40 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
مینیمم و ماکسیمم کیفیت اسکن 100 و 600 DPI می باشد
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن کارت پلاستیک و اسکن کارت ویزیت
امکان اسکن تا طول 254 سانتی متر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید