حالت نمایش

Scanner Plustek A150

اسکنر اسناد 150 پلاستک
ماکسیمم سایز اسکن A4
اسکن روزانه 1500 برگ
سرعت 15 برگ در دقیقه و 30 ضفحه در دقیقه
دارای شبکه داخلی Ethernet
تکنولوژی اسکن CIS
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 50 برگی
امکان اسکن روی موبایل و فلش مموری

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek Ps406

اسکنر اسناد 406 پلاستک
ماکسیمم سایز اسکن A4
اسکن روزانه 4000 برگ
سرعت 40 برگ در دقیقه و 80 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن تا طول 5000 میلیمتر

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Plustek PS456

اسکنر اسناد 456 پلاستک SmartOffice
ماکسیمم سایز اسکن A4
اسکن روزانه 8000 برگ
سرعت 80 برگ در دقیقه و 160 ضفحه در دقیقه
تکنولوژی اسکن CCD
رزولوشن اپتیکال 600 Dpi
امکان اسکن دورو هم زمان
ظرفیت فیدر 100 برگی
امکان اسکن تا طول 5000 میلیمتر

امتیازمحصول
ناموجود