حالت نمایش

Epson Plotter SURECOLOR SC-f7200

پلاتر رنگی اپسون مدل اس سی تی 7200
سایز پلاتر 64 اینچ
دارای کارتریج 4رنگ
720 نازل رنگی و 720 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 512 مگابایت
کیفیت چاپ 720 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن 225 کیلوگرم

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus sc 70610

پلاتر رنگی اپسون مدل اس 70610
سایز پلاتر 64 اینچ
دارای کارتریج 10 رنگ
720 نازل رنگی و 720 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 512 مگابایت
کیفیت چاپ 720 * 720 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 238کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus sc 70610

پلاتر رنگی اپسون مدل اس 70610
سایز پلاتر 64 اینچ
دارای کارتریج 8 رنگ
720 نازل رنگی و 720 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 512 مگابایت
کیفیت چاپ 720 * 720 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 229کیلوگرم

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus SC-s50610

پلاتر رنگی اپسون مدل اس 50610
سایز پلاتر 64 اینچ
دارای کارتریج 5رنگ
720 نازل رنگی و 720 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 512 مگابایت
کیفیت چاپ 720 * 720 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 238 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus SC-S30610

پلاتر رنگی اپسون مدل اس 30610
سایز پلاتر 64 اینچ
دارای کارتریج 4 رنگ
720 نازل رنگی و 720 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 512 مگابایت
کیفیت چاپ 720 * 720 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 219 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter SURECOLOR SC-f2000

پلاتر رنگی اپسون مدل اس سی اف 2000
سایز پلاتر 16 اینچ
چاپ مستقیم تیشرت و پارچه
دارای کارتریج 4 رنگ
720 نازل رنگی و 720 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 512 مگابایت
کیفیت چاپ 1440 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 80 کیلوگرم

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus SC-T5000

پلاتر رنگی اپسون مدل اس سی تی 5000
سایز پلاتر 36 اینچ
دارای کارتریج 5 رنگ
720 نازل رنگی و 720 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 1 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 80 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro 11880

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو وات 11880
سایز پلاتر 64 اینچ
دارای کارتریج 9رنگ
360 نازل برای هر رنگ
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 256 مگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 151 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter SURECOLOR sc p9000

پلاتر رنگی اپسون مدل پی 9000
سایز پلاتر 44 اینچ
دارای کارتریج 11رنگ
360 نازل برای هر رنگ
ماکسیمم سایز چاپ A1
حافظه پرینت 1 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 135 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter SURECOLOR sc p8000

پلاتر رنگی اپسون مدل پی 8000
سایز پلاتر 44 اینچ
دارای کارتریج 9رنگ
360 نازل برای هر رنگ
ماکسیمم سایز چاپ A1
حافظه پرینت 1 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 135 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter SURECOLOR sc p7000

پلاتر رنگی اپسون مدل پی 7000
سایز پلاتر 24 اینچ
دارای کارتریج 11رنگ
360 نازل برای هر رنگ
ماکسیمم سایز چاپ A1
حافظه پرینت 1 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 101 کیلوگرم

امتیازمحصول
3
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter SURECOLOR sc p6000

پلاتر رنگی اپسون مدل پی 6000
سایز پلاتر 24 اینچ
دارای کارتریج 9رنگ
360 نازل برای هر رنگ
ماکسیمم سایز چاپ A1
حافظه پرینت 1 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 101 کیلوگرم

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro 9890

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو 9890
سایز پلاتر 44 اینچ
دارای کارتریج 9 رنگ
360 نازل رنگی و 360 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 256 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 116 کیلوگرم

امتیازمحصول
1
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro-7890

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو وات 7890
سایز پلاتر 24 اینچ
دارای کارتریج 9رنگ
360 نازل رنگی و 360 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A1
حافظه پرینت 1 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 84.5 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro9880

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو 9800
سایز پلاتر 44 اینچ
دارای کارتریج 8 رنگ
180 نازل رنگی و 180 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 256 گیگابایت
کیفیت چاپ 1440 * 2880 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 90 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro 7880

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو 7880
سایز پلاتر 24 اینچ
دارای کارتریج 8 رنگ
180 نازل رنگی و 180 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A1
حافظه پرینت 256 گیگابایت
کیفیت چاپ 1440 * 2880 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 60 کیلوگرم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro9800

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو 9800
سایز پلاتر 44 اینچ
دارای کارتریج 8 رنگ
180 نازل رنگی و 180 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 256 گیگابایت
کیفیت چاپ 1440 * 2880 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 90 کیلوگرم

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro 9900

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو 9900
سایز پلاتر 44 اینچ
دارای کارتریج 11 رنگ
360 نازل رنگی و 360 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 256 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 116 کیلوگرم

امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro-7900

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو وات 7900
سایز پلاتر 24 اینچ
دارای کارتریج 11رنگ
360 نازل رنگی و 360 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A1
حافظه پرینت 1 گیگابایت
کیفیت چاپ 2880 * 1440 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 84.5 کیلوگرم

امتیازمحصول
3
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter Stylus pro 7800

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو 7800
سایز پلاتر 24 اینچ
دارای کارتریج 8 رنگ
180 نازل رنگی و 180 نازل مشکی
ماکسیمم سایز چاپ A1
حافظه پرینت 256 گیگابایت
کیفیت چاپ 1440 * 2880 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 59 کیلوگرم

امتیازمحصول
2
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Epson Plotter SURECOLOR sc p10000

پلاتر رنگی اپسون مدل پرو وات 10000
سایز پلاتر 44 اینچ
دارای کارتریج 9رنگ
800 نازل برای هر رنگ
ماکسیمم سایز چاپ A0
حافظه پرینت 256 مگابایت
کیفیت چاپ 1200* 2400 DPI
دارای صفحه نمایشگر رنگی
وزن : 126 کیلوگرم

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید