حالت نمایش

Scanner Mustek pro 600 A3

اسکنر فلت ( مسطح ) ماستک پرو 600
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 3.6 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 3.6 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 500 برگ
رزولوشن 1200 DPI

امتیازمحصول
3
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Mustek 3600 A3

اسکنر فلت ( مسطح ) ماستک پرو 3600
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 9 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 9 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 1500 برگ
رزولوشن 1800 * 3600 DPI

امتیازمحصول
5
ناموجود

Scanner Mustek 2400 A3

اسکنر فلت ( مسطح ) ماستک پرو 2400
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 12 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 12 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 1000 برگ
رزولوشن 2400 * 2400 DPI

امتیازمحصول
ناموجود

Scanner Mustek 1200 A3

اسکنر فلت ( مسطح ) ماستک پرو 1200
ماکسیمم سایز اسکن A3
سرعت اسکن رنگی 18 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 18 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 700 برگ
رزولوشن 1200 * 1200 DPI

امتیازمحصول
ناموجود