واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Epson EB-95 Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1024x768 Pixels 2800 lumens lumens 4:3
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson MG-850HD Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1024x768 Pixels 2800 lumens lumens 4:3
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-W8D Video Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1680x1050 Pixels 2500-1250 (قابلیت تنظیم دارد)
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB-پورت کامپوننت-ورودی میکروفن

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-S02 Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1024x768 Pixels 2800 lumens lumens 4:3
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-X11 Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1024x768 Pixels 2800 lumens lumens 4:3
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-S11 Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: SVGA (800 x 600) Pixels 2600 lumens
اتصالات: درگاه USB- پورت کامپوننت - پورت کامپوزیت

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-Z10000 Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1024x768 Pixels 10000 lumens
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB-پورت آدیو-WIFI

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EH-TW480 Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1280x800 Pixels 2800 lumens
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB-پورت آدیو

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-420 Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1024x768 Pixels 2500 lumens
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USBپورت کامپوننت- پورت کامپوزیت-پورت آدیو - WIFI

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-1770W Projector

محل اتصال: زمین-سقف
رزولوشن: 1280x800 Pixels 3000 lumens
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-S01 Projector

محل اتصال: زمین-سقف
رزولوشن: 600x800 Pixels
اتصالات:- پورت آدیو - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-905 Projector

محل اتصال: زمین-سقف
رزولوشن: 1024x768 Pixels
اتصالات: پورتHDMI - پورت آدیو - درگاه USB - WIFI

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-475wi Projector

محل اتصال: سقف
رزولوشن: 1200x800 Pixels 2600 lumens lumens
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB-ورودی میکروفن -WIFI

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EB-1751Video Projector

محل اتصال: سقف ، زمین ، دیوار
رزولوشن: 1024x768 Pixels 2800 lumens lumens 4:3
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB-پورت آدیو - پورت کامپوننت

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson EH-TW5200 Projector

محل اتصال: سقف ، زمین ، دیوار
رزولوشن: 1920x1080-FullHD Pixels 2000 lumens
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB -پورت آدیو - پورت کامپوزیت

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson S18 Projector

محل اتصال: زمین،سقف،دیوار
رزولوشن: 800x600 Pixels 3000 lumens 4:3
اتصالات: پورت HDMI - درگاه USB - پورت کامپوزیت-WIFI

امتیازمحصول
موجود می باشد

Epson X12 Projector

محل اتصال: زمین
رزولوشن: 1024x768 Pixels 2800 lumens lumens 4:3
اتصالات:- پورت HDMI - درگاه USB

امتیازمحصول
موجود می باشد