واحد فروش : 88322752-021 پشتیبانی : 09302783986

حالت نمایش

COPY TOSHIBA es 306 دستگاه کپی توشیبا

سرعت کپی 20 برگ در دقیقه
قابلیت پرینت و اسکن
قابلیت 100 درصد بازیافت تونر

امتیازمحصول
موجود می باشد

COPY TOSHIBA es 456 دستگاه کپی توشیبا

سرعت کپی 45 برگ در دقیقه
قابلیت پرینت و اسکن
قابلیت 100 درصد بازیافت تونر

امتیازمحصول
موجود می باشد