واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Printer Bixolon SRP F312

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 270 میلی منر بر ثانیه
حداقل عرض رول 80 میلیمتر
حداکثر عرض رول 80 میلیمتر
پورت ارتباطی : USB ، Ethernet
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP 330

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 200 میلی متر بر ثانیه
حداقل عرض رول 57 میلیمتر
حداکثر عرض رول 80 میلیمتر
پورت ارتباطی : پارالل ، سریال ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP 350

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 300 میلی منر بر ثانیه
حداقل عرض رول 57 میلیمتر
حداکثر عرض رول 80 میلیمتر
پورت ارتباطی : پارالل ، سریال ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP 103II

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 165.4 اینچ
حداقل عرض رول 58 میلیمتر
حداکثر عرض رول 80 میلیمتر
پورت ارتباطی : پارالل ، سریال ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP R200

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 80 میلی منر بر ثانیه
حداقل عرض رول 58 میلیمتر
پورت ارتباطی : پارالل ، سریال ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP R300

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 100 میلی منر بر ثانیه
حداقل عرض رول 80 میلیمتر
پورت ارتباطی : پارالل ، سریال ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SPP 100

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 70 میلی متر بر ثانیه
حداقل عرض رول 58 میلیمتر
پورت ارتباطی : بورت ، سریال ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP 275

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 5،1 خط در ثانیه
حداقل عرض رول 75 میلیمتر
پورت ارتباطی : پارالل ، سریال ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP 500

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 13 خط در ثانیه
حداقل عرض رول 76 میلیمتر
پورت ارتباطی :پارالل ، سریال ، قابلیت اتصال به کشوی پول ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP 150

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 65 میلیمتر در ثانیه
حداقل عرض رول 58 میلیمتر
پورت ارتباطی : پارالل ، سریال ، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP350

چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 250 میلیمتر در ثانیه
حداقل عرض رول 8 سانتی متر
پورت ارتباطی :پارالل ، سریال، USB
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Bixolon SRP310

سیستم چاپ : حرارتی تک رنگ
سرعت چاپ : 270 میلیمتر در ثانیه
کیفیت چاپ : 180*180چاپگر صدور رسید و فیش
مناسب برای فروشگاه ها و رستوران ها
سرعت چاپ 270 میلیمتر در ثانیه
حداقل عرض رول 8 سانتی متر
پورت ارتباطی :پورت ارتباطی : پارالل ، سریال ، شبکه ، USB
قابلیت کار با تمامی سیستم عامل ها
ساخت کشور کره با یک سال گارانتی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد
امتیازمحصول
موجود می باشد