حالت نمایش

اسکنر Avision-AD120

اسکنر فیدر و فلت ایویژن 120
Technology : Contact Image Sensor - CIS
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 1000 برگ
سرعت اسکن : 25 برگ و 50 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 40 برگ
امکان اسکن دورو به صورت خودکار
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan,Button Manager 2,PaperPort 14
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision PS4080U

اسکنر فیدر PS4080U
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر سریع ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 4000برگ
سرعت اسکن : 40 برگ در دفیفه و 80 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 100 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AD125

اسکنر فیدر ایویژن ای دی 125
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 4000 برگ
سرعت اسکن : 80 برگ در دفیفه و 160 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager , AVScan , PaperPort 14 SE
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AD250F

اسکنر فیدر و فلت ایویژن ای دی 250 اف
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 10000 برگ
سرعت اسکن : 80 برگ در دفیفه و 160 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 100 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager , AVScan , PaperPort 14 SE
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV5400

اسکنر فیدر و فلت ایویژن 5400
Technology : Contact Image Sensor - CIS
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 3000 برگ
سرعت اسکن : 50 برگ در دقیقه و 100 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A3
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision FB1000N

اسکنر فلت ( مسطح ) ایویژن اف بی 1000 ان
سرعت اسکن رنگی 18 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 14 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 1200 DPI
بدون نیاز به آداپتور

امتیازمحصول
1
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AD240

اسکنر فیدر 240
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر سریع ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 6000 برگ
سرعت اسکن : 40 برگ در دفیفه و 80 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 80 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : AVScan , Button Manager , PaperPort SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV175

اسکنر فیدر ایویژن 175
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 3000 برگ
سرعت اسکن : 30 برگ در دفیفه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14SE 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV220D2

اسکنر فیدر ایویژن 220 D2
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 4000 برگ
سرعت اسکن : 40 برگ در دفیفه و 80 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 75 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A4
نرم افزارهای همراه : ISIS driver, TWAIN driver, Button Manager, AVScan , PaperPort 14
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision FB1200

اسکنر فلت ( مسطح ) ایویژن اف بی 1200
سرعت اسکن رنگی 19 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 11 ثانیه
تکنولوژی CIS
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 1200 DPI
بدون نیاز به آداپتور

امتیازمحصول
3
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision FB6280

اسکنر فلت ( مسطح ) ایویژن اف بی 6280
سرعت اسکن رنگی 4.5 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 4.5 ثانیه
تکنولوژی Color Charged-Coupled Device - CCD
اسکن روزانه توصیه شده 5000 برگ
رزولوشن 600 DPI
نرم افزارهای همراه Twain Driver, ISIS Driver, AVScan 5.0, Avision Button Manager, PaperPort 11

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision FB2280

اسکنر فلت ( مسطح ) ایویژن اف بی 2280
سرعت اسکن رنگی 4 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 4 ثانیه
تکنولوژی Color Charged-Coupled Device - CCD
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 600 DPI
نرم افزارهای همراه Twain Driver, ISIS Driver, AVScan 5.0, Avision Button Manager, PaperPort 11

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision FB5000

اسکنر فلت ( مسطح ) ایویژن اف بی 5000
سرعت اسکن رنگی 6 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 6 ثانیه
تکنولوژی Contact Image Sensor - CIS
اسکن روزانه توصیه شده 2500 برگ
رزولوشن 600 DPI
نرم افزارهای همراه Twain Driver, AVScan 5.0, Avision Button Manager, PaperPort 11

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Av MiWand 2 Wi-Fi Pro

اسکنر دستی ایویژن میوند 2 بی سیم پرو
سرعت اسکن رنگی 6 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 6 ثانیه
تکنولوژی CIS
رزولوشن 1200 DPI
امکان شارژ
امکان ذخیره فایل روی حافظه
پشتیبانی حافظه تا 32 گیگابایت

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Av MiWand 2L Pro

اسکنر دستی ایویژن میوند 2 ال بی سیم پرو
سرعت اسکن رنگی 6 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 6 ثانیه
تکنولوژی CIS
رزولوشن 1200 DPI
امکان شارژ
امکان ذخیره فایل روی حافظه
پشتیبانی حافظه تا 32 گیگابایت

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Av MiWand 2 Wi-Fi

اسکنر دستی ایویژن میوند 2 بیسیم
سرعت اسکن رنگی 6 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 6 ثانیه
تکنولوژی CIS
رزولوشن 1200 DPI
امکان شارژ
امکان ذخیره فایل روی حافظه
پشتیبانی حافظه تا 32 گیگابایت

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Av MiWand 2L

اسکنر دستی ایویژن میوند 2 ال بی سیم
سرعت اسکن رنگی 6 ثانیه
سرعت اسکن سیاه سفید 6 ثانیه
تکنولوژی CIS
رزولوشن 1200 DPI
امکان شارژ
امکان ذخیره فایل روی حافظه
پشتیبانی حافظه تا 32 گیگابایت

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV8350

اسکنر فیدر و فلت ایویژن 8350
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان اسکن دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 5000 برگ
سرعت اسکن : 30 برگ در دفیفه و 60 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 100 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A3
نرم افزارهای همراه : PaperPort 14, ISIS Driver, Twain Driver, AVScan, Kofax VRS 4.2
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV8050U

اسکنر فیدر و فلت ایویژن 8050
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر قابل اعتماد و مقرون به صرفه
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 5000 برگ
سرعت اسکن : 50 برگ در دفیفه
ظرفیت فیدر 50 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A3
نرم افزارهای همراه : PaperPort 14, ISIS Driver, Twain Driver, AVScan, Kofax VRS 4.2
پورت ارتباطی : USB 2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV320E2 Plus

اسکنر فیدر 320E2 پلاس
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر سریع ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 8000 برگ
سرعت اسکن : 80 برگ در دفیفه , 160 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 150 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A3
نرم افزارهای همراه : Avision AvScan 5.0 , Avision Button Manager , Kofax VRS , PaperPort 11SE
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner Avision AV320D2 Plus

اسکنر فیدر 320D2 پلاس
Technology : Color Charged-Coupled Device CCD
اسکنر سریع ، قابل اعتماد و مقرون به صرفه با امکان دورو
اسکن روزانه توصیه شده توسط کمپانی ایویژن 8000 برگ
سرعت اسکن : 60 برگ در دفیفه , 120 صفحه در دقیقه
ظرفیت فیدر 150 برگ
رزولوشن : 600 dpi
سایز کاغذ : A3
نرم افزارهای همراه : Avision AvScan 5.0 , Avision Button Manager , Kofax VRS , PaperPort 11SE
پورت ارتباطی : USB2.0

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید