واحد فروش : 88322752-021 واحد پشتیبانی : 2783986-0930

حالت نمایش

Scanner hp 300

اسکنر فلت اچ پی مدل G4050
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 4800 dpi
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp200 Photo Scanjet

اسکنر فلت اچ پی مدل 200
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 2400 dpi
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp G4050 Photo Scanjet

اسکنر فلت اچ پی مدل G4050
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 9600 dpi
امکان اسکن نگاتیو و اسلاید
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp G4010 Photo Scanjet

اسکنر فلت اچ پی مدل G4010
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 9600 dpi
امکان اسکن نگاتیو و اسلاید
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp G3110 Photo Scanjet

اسکنر فلت اچ پی مدل G4050
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 9600 dpi
امکان اسکن نگاتیو و اسلاید
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp G2710 Photo Scanjet

اسکنر فلت اچ پی مدل G2710
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 4800 * 2400 dpi
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Scanner hp G2410 Flatbed

اسکنر فلت اچ پی مدل G2410
Input type : Flatbed
جهت اسکن در سایز A4
کیفیت اسکن 1200 * 1200 dpi
پورت ارتباطی USB

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید