حالت نمایش

Printer Panasonic KX-MB2010

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2010
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 24 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 20 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2177

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2177
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 251 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 35 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2137

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2137
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 35 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2130

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2130
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 35 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2170

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2170
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 251 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 35 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2120

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2120
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 251 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 35 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2061

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2061
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 24 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 20 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2090

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2090
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 20 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2085

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2085
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 20 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2275

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2275 سی ایکس
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 28 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 500 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 50 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای چاپ دوطرفه اتوماتیک
پورت LAN ( شبکه داخلی ) جهت به اشتراک گذاری
دارای ارتباط بیسیم ( WiFi )

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2138MLW

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2138
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 35 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB3010

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 3010
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 32 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 520 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 50 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB3020

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 3020
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 32 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 520 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 50 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Panasonic KX-FL612

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 612
کپی ، فکس
سرعت چاپ 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 20 برگی

امتیازمحصول
5
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2030

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2030
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 24 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 20 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

Printer Panasonic KX-MB2168MLB

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2168
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 26 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 35 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی
دارای گوشی تلفن بیسیم

امتیازمحصول
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید

printer Panasonic KX-MB2025

چاپگر چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2025
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 24 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 20 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی

امتیازمحصول
4
جهت قیمت نهایی تماس بگیرید
printer Panasonic KX-MB2025 محصول کارکرده

printer Panasonic KX-MB2025

چاپگر کارکرده چندکاره پاناسونیک مدل ام بی 2025
پرینت ، اسکن ، کپی ، فکس
سرعت پرینت 24 برگ در دقیقه
ظرفیت ورودی کاغذ 250 برگی
ماکسیمم سایز A4
دارای فیدر 20 برگی
امکان اسکن به صورت رنگی

امتیازمحصول
4
ناموجود