قطعات مصرفی مرتبط با کارتریج پرینتر

تاریخ خبر: 1393/2/11

قطعات مصرفی مرتبط با کارتریج پرینتر

کارتریج شامل دو قسمت می باشد
قسمت اول : بلید ، درام ، فوم رول ، چیپست
قسمت دوم : مگنت ، دکتر بلید ، بوش مگنت ، تونر
برای مشاهده هر کدام از قطعات مصرفی کارتریج پرینتر کافیست روی قطعه مورد نظر کلیک کنید