کدهای خطای پرینتر اچ پی HP P3015

تاریخ خبر: 1393/3/16

کدهای خطای پرینتر اچ پی HP P3015

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR
خرابی در قسمت جت دایرکت
در صورت رفع نشدن با خاموش کردن پرینتر با قسمت خدمات تماس بگیرید
8X.YYYY EIO ERROR
خرابی در قسمت نصب کارت های جانبی
79.XXXX ERROR
خرابی در قسمت برد فرمتر پرینتر
69.X ERROR
خرابی در قسمت دابلکستور یا چاپ پشترو
68.X STORAGE ERROR SETTINGS CHANGED
خرابی در تنظیمات پرینتر
تنظیمات پرینتر را به حالت کارخانه برگردانید
68.X PERMANENT STORAGE FULL
پر شدن قسمت خروجی کاغذ پرینتر
ایراد در تنظیمات پرینتر
59.XY ERROR
خرابی در قسمت فیوزینگ پرینتر
58.XX ERROR
خرابی در قسمت پاور پرینتر
57.XX ERROR
خرابی در قسمت فن خنک کننده پرینتر
56.X ERROR
دستگاه های ورودی نا شناخته
55.XX.YY DC CONTROLLER ERROR
خرابی در قسمت برق رسانی پرینتر