خطای E1 در پرینتر اچ پی 1132

تاریخ خبر: 1393/1/10

خطای E1 در پرینتر اچ پی 1132

 

The input try is empty
Load the try

علت این کد مربوط به عدم وجود کاغذ در سینی پرینتر میباشد .
البته اگر از بودن کاغذ در پرینتر خود مطمئن هستید این ایراد ممکن است مربوط به قطعات الترونیکی پرینتر شما باشد.
شما می توانید از تجربه کارشناسان ما استفاده کنید .