کد Error 59.3 در پرینتر اچ پی 351 سری 300

تاریخ خبر: 1393/1/14

کد Error 59.3 در پرینتر اچ پی 351 سری 300

 

Driver PCA Error
این خطا مربوط به موتورهای پرینتر میباشد.
ممکن است برد  PCA نیز ایراد داشته باشد
چون دستور کاکرد موتورها توسط این قطعه انجام میشود