آموزش نصب درایور پرینتر

تاریخ خبر: 1393/2/9

آموزش نصب درایور پرینتر

پس از خارج کردن پرینتر از داخل کارتن و جدا سازی چسب های مخصوص حمل و نقل ودر بعضی از دستگاه ها پلمپ های نارنجی رنگ که هم روی پرینتر و هم روی کارتریج می باشد ، قبل از روشن کردن پرینتر CD درایور را در CD درایو قرار داده و مراحل نصب را از طریق Easy Install ویا حالت Custom انتخاب کرده و تا زمانی که پیغام وصل کابل USB و روشن کردن پرینتر را مشاهده نکرده اید از روشن کردن چاپگر خودداری نمایید .
پس از نمایش پیغام کابل یو اس بی و روشن کردن پرینتر، دستگاه را روشن کرده و تا پایان مراحل نصب منتظر بمانید.
پس از اینکه پیغام نصب کامل را مشاهده نمودید نسبت به نصب کارتریج ها اقدام نمایید