مدل های مختلف بارکد اسکنر برحسب ساختار

تاریخ خبر: 1393/6/31

مدل های مختلف بارکد اسکنر برحسب ساختار

مدل های بارکد اسکنر برحسب ساختار 

1-بارکد اسکنر دستی 

با یک دسته و به طور معمول یک دکمه برای روشن کردن منبع نور می باشد 

2- بارکداسکنر قلمی 

به صورت یک قلم می باشد 

3- بارکد اسکنر ثابت 

بر روی دیوار و یا میز نصب می شوند که معمولا بارکد از زیر یا کنارشان عبور داده می شود و معملا در سوپر مارکتها مورد استفاده قرار می گیرد 

4- بارکد اسکنر باموقعیت ثابت 

این دستگاه بارکدخوان در مکان های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی محصولات در هنگام تولید و یا تدارکات استفاده می شود 

5- بارکد اسکنر PDA بارکد خوان اتوماتیک 

برای خواندن اسناد بارکدگذاری شده در سرعت بالا(50000 ساعت) است 

6- بارکد اسکنر بی سیم 

اسکنر بارکد بی سیم توسط یک باطری عمل می کند و به برق وصل نشده است