دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی

تاریخ خبر: 1393/7/1

دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی

Barcode Scanner RFID

ساخت اولین اسکنر بارکد RFID جهان درایران

مدیر گروه سازنده اولین دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی ( اسکنر بارکد آر اف آی دی ) در جهان گفت: ساخت این سخت افزار همراه طراحی سوییچ بانکی ترکیبی و استاندارد کە از چهار سال پیش آغاز شده بود، اکنون بە پایان رسیده و آماده تولید انبوه است.
کیوان بیدار پور سازنده این دستگاه در گفت وگو با ایرنا درعسلویه استان بوشهر افزود: تاکنون برائ ساخت این دستگاه کە بە سفارش بانک تجارت واز سوی یک گروه متخصص در دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده ۱۱۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی اضافه کرد: برائ تولید انبوه این دستگاه کە با اتصال آن بە پایانه های فروش فروشگاهی، پنج بخش عملیات فنی و کل عملیات پردازش بە صورت همزمان انجام می گیرد، یکهزارو ۹۶۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مدیر گروه سازنده دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی گفت: این دستگاه عملیات پردازش، ذخیره سازی داده ها و انتقال بە سامانه سوییچ را بدون رایانه انجام می دهد و بە صورت مستقیم بە پایگاه های فروش فروشگاهی وصل می گردد.
بیدار پور ادامه داد: با اجرای طرح استفاده از اسکنر بارکد آر اف آی دی روی هر کالای ایرانی یک بارکد نصب می گردد کە تاریخ تولید، تاریخ مصرف، سریال انبار، قیمت کالا و همه مشخصات جزیی و کلی کالا از طریق دستگاه کارت خوان شناسایی و خوانده و همه این اطلاعات همزمان بە بانک و کارخانه تولید کننده کالا ارسال می گردد.
وی گفت: همچنین اجرای طرح استفاده از این دستگاه سبب توسعه استاندارد بارکد در کشور و کاهش هزینه های خرید خواهد شد.
مدیر گروه سازنده اولین دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی افزود: در این طرح همه کالاهای مورد نیاز هر فرد بە ۱۶ سبد کالایی تقسیم شده است و برائ حمایت از مصرف کندگان هر فرد می تواند مبالغی را بە صورت پیش پرداخت ماهانه، فصلی و و سالانه انجام دهد کە در واقع یک برنامه ریزی مالی خرید کالای ایرانی را محقق می سازد.
بیدار پور اظهارکرد: دارندگان همه کارت های عابر بانک کە بە سامانه بانکی شتاب متصل باشند می توانند از این دستگاه استفاده کنند و هر فرد با استفاده از این دستگاه بین ۵ تا ۱۰ درصد از بانک و بە همین میزان از کارخانه های تولید کالا تخفیف می گیرند.
وی یادآورشد: این دستگاه هم اینک بە طور کامل طراحی و ساخته شده و چهار مرحله توسعه ای آن نیز انجام شده است.
مدیر گروه سازنده اولین دستگاه شناسایی فرکانس های رادیویی بیان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه های مدیریت توزیع برائ کارخانه ها، در مدت ۱۷ ماه سود بانک های عامل و کارخانه ها را تا هفت برابر افزایش می دهد.
بیدار پور گفت: هم اکنون این دستگاه در ایران و سازمان بین المللی مالکیت فکری وابسته بە سازمان ملل بە عنوان اختراع بە ثبت رسیده و هیچ مشابه خارجی و داخلی ندارد.
وی اضافه کرد: راه اندازی این دستگاه بە عنوان پایلوت بە مدت یک ماه در بانک تجارت ایران با موفقیت انجام شد.
بیدار پور افزود: امتیاز انحصاری تولید ۲۰ ساله این دستگاه از سازمان بین المللی مالیکت فکری وابسته بە سازمان ملل متحد گرفته شده است.