روش کار با ویدئو پرژکتور

تاریخ خبر: 1393/7/7

روش کار با ویدئو پرژکتور

نکاتی در مورد استفاده از دیتا ویدئو پروژکتور 

1.    قبل از شروع کلاس، استفاده از دیتا ویدئو پروژکتور را تمرین کنید تا طریقه راه اندازی و اتصالات صحیح آن را بدانید.
2.    طریقه استفاده از دیتا ویدئو پروژکتور را به دانش آموزان آموزش و اجازه دهید که آنها از آن برای ارائه های کلاسی خود استفاده کنند.
3.    به دانش آموزان اجازه دهید که با نوشتن بر روی Overhead Transparency (برگه های شفافی که اطلاعات بر روی آنها چاپ یا نوشته و بر روی صفحه دیتا پروژکتورهای سقفی نصب می شوند و اطلاعات به وسیله آن ها برای بینندگان نمایش داده می شود ) و یا با جستجوی اطلاعات در کامپیوتر در درس مشارکت کنند.
4.    از ویدئو پروژکتورهای LCD برای مواردی که قصد معرفی و نمایش آن ها با جزئیات کامل را دارید مانند Virtual Field Trip (ابزارهای تحت وبی که به سفر مجازی معروف هستند و به خصوص برای آموزش به دانش آموزان دبستانی برای نمایش مکان ها یا اشیایی که در دنیای واقعی دسترسی به آن ها مشکل است، کاربرد دارند) تصاویر، صور فلکی ، فیلمهای آموزشی، تورهای مجازی 360 درجه (که برای گشت و گذار مجازی در یک مکان مثل موزه یا بنای تاریخی به کار می رود) استفاده می شوند.
5.    از دیتا پروژکتورهای سقفی برای نمایش متن یا تصویر به تمام دانش آموزان به طور هم زمان می توانید استفاده کنید و موضوعی را با جزئیات بیشتر توضیح دهید.
6.    Overhead Transparency را برای استفاده در آینده آماده کنید. با چاپ کردن تصاویر یا متون اصلی بر روی آنها و یا استفاده از ماژیک های قابل پاک شدن، بطوریکه مجدد قابل استفاده باشند، برای کلاس های ساعت بعدی استفاده نمائید.
7.    مطالب خود را قبل از شروع کلاس بر روی Overhead Transparency بنویسید تا زمان کمتری را صرف نوشتن کنید و زمان بیشتری به آموزش بپردازید.
8.    می توانید از دیتا ویدئو پروژکتور در کلاس درس برای شیوه های آموزشی غیر متعارف استفاده کنید، مثلا نمایش سایه ها (شیوه نمایش و تئاتر سنتی که مبدا آن کشور اندونزی است و ابزار اصلی این گونه نمایش ها عروسک هایی هستند که با چوب یا نخ حرکت داده می شوند) را با استفاده از نور پروژکتور ایجاد کنید و یا توسط سایه های دانش آموزان مطلب و موضوعی را ایجاد و ارائه کنید.