پرینتری به نام ببرسنگ

تاریخ خبر: 1393/7/14

پرینتری به نام ببرسنگ

ساخت سنگ فرش خیابان ها توسط پرینتر های سه بعدی

یک پياده روي سنگفرشي حتما بهتر از يك پياده روي معموليست و يك خيابان سنگفرش قطعا زيباتر از يك خيابان آسفالت.

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور، استفاده از سنگفرش براي ساخت خيابان پياده رو و خيابان‌ها نماي زيبايي يه شهر مي‌دهد اما سنگفرش كردن يك خيابان كه هر سنگ آن بايد با دست در جاي خود قرار گيرد كاري زمان بر و براي كارگران طاقت فرساست كه با زانو و كمر آسيب مي‌زند. يك شركت هلندي براي آسان كردن كار ساخت سنگفرش دست به ابتكار جالبي زده و در واقع يك پرينتر ساخته كه به جاي جوهر از سنگ و به جاي كاغذ از كف خيابان با نقش كردن سنگ بر آن استفاده مي‌كند.

اين پرينتر عجيب كه ببر سنگ ناميده شده، عمليات ساخت سنگفرش را با استفاده از 2 يا سه كارگر به سادگي و با سرعت بالا و بدون ايجاد مشكلات جسمي براي كارگران به پيش مي‌برد. براي كار با ببر-سنگ ابتدا مسيري كه مي‌خواهند سنگ فرش شود را زيرسازي مي‌كنند و سپس يك كارگر در بالاي دستگاه الگوي مورد نظر سنگفرش را مي‌چيند و دستگاه به آرامي و البته با سرعت بسيار بيشتر از انسان، سنگ‌ها را بر خيابان نقش مي‌كند.

اين ماشين بي سر و صدا كه با جريان برق كار مي‌كند، مي‌تواند روزانه 300 متر مربع جاده را تا عرض 6 متر و با الگوهاي مختلف سنگفرش كند و البته بعد از پايان كار كسي نخواهد فهميد كه اين همه سنگ با دست بر زمين قرار گرفته يا با يك پرينتر غول پيكر!